Akademia Aktywnego Wypoczynku – Mamut Camp  to miejsce promujące aktywny i zdrowy styl życia.

Misja :

• Wychowanie przez sport

• Propagowanie aktywnego stylu życia, połączonego z elementami edukacji

• Inspirowanie dzieci do kreatywnego działania, aktywności i rozwoju

• Kształtowanie charakterów poprzez wpajanie takich wartości jak przyjaźń i zaufanie, które procentować będą przez całe życie

• Odkrywania świata poprzez naukę

Pin It on Pinterest

Udostępnij teraz

Udostępnij wpis swoim przyjaciołom!